Fietsverzekering

Onze verzekeringsproducten zijn betaalbaar voor
  iedereen
en wij verzekeren u van een vlotte en
​                snelle schaderegeling.


Fietsverzekering diefstal of omnium ( inclusief diefstal & bijstand ) Bereken de prijs

Geen vrijstelling bij totaal verlies of volledig diefstal van de fiets

E-BIKEGARANTIE

          
Bereken de prijs

Keuze uit twee formules.

2 FORMULES

1) OMNIUM OF ALLE RISICO'S
> Verzekerd tegen diefstal en alle materiële schade en/of verliezen welke ook de oorzaak van weze.
> Er moet geen tegenpartij betrokken zijn bij de schade.
Vb. U rijdt tegen een boom, valt en er is schade aan de fiets. Wij vergoeden de schade aan de fiets.
> Tweedehandse (of gebruikte) fietsen zijn uitgesloten en kunnen niet gedekt worden onder de Omnium verzekering
> Fietsbijstand zit automatisch in de omniumdekking.

2) DIEFSTAL
> Verzekerd tegen diefstal evenals de materiële schade aan de fiets als gevolg van diefstal.
> Schade tengevolge van een poging tot diefstal of diefstal van onderdelen uitgesloten.
> Fietsen of rijwielen niet ouder dan 3 jaar kunnen nog verzekerd worden.

VOORWAARDEN VOOR BEIDE DEKKINGEN
LOOPTIJD
De polissen zijn voor een looptijd van 1 of 3 jaar.
De polissen zijn wel verlengbaar voor een periode van telkens 1 jaar met een totale maximale looptijd van 5 jaar.
Deze verlenging moet voor de vervaldatum van de polis aangevraagd worden bij de fietshandelaar.
Een polis van 1 jaar kan 4 x 1 jaar verlengd worden en een polis van 3 jaar 2 x 1 jaar.

PREMIES EN VOORWAARDEN DEZELFDE VOOR ALLE SOORTEN FIETSEN
Koers-, en racefietsen, mountainbikes, elektrische fietsen, stadsfietsen edm … betalen dezelfde premie en zijn verzekerd aan identieke voorwaarden.
Dit tot een maximum verzekerde waarde van 10.000 EURO (inclusief BTW).

NIET ENKEL DE FIETS MAAR OOK DE ACCESSOIRES ZIJN MEEVERZEKERD
Accessoires zijn de aan de fiets bevestigde extra onderdelen.
Deze kunnen meeverzekerd worden zolang ze vermeld staan op de aankoopfactuur en hun prijs opgenomen is in de verzekerde waarde.

VRIJSTELLING (EIGEN RISICO)
Voor fietsverzekeringen afgesloten VANAF 1 JANUARI 2015 is er voor totaal verlies en diefstal van een volledige fiets GEEN vrijstelling.
Voor alle andere schades is er een forfaitaire vrijstelling van 25 EUR.

AFSHRIJVING
Vanaf 1 januari 2016 is er geen afschrijving van toepassing.
De factuurwaarde wordt 100% terugbetaald gedurende de ganse looptijd van de verzekering.

DEKKING IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, NOORWEGEN EN ZWITSERLAND.


Algemene voorwaarden: klik hier